Od leta 1919 do 1939

Leto dni po zgodovinskih in prelomnih dogodkih na naših prostorih, ko je bila ob razpadu Avstro-Ogrske, leta 1918 ustanovljena Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, je bil v Brežicah pod pokroviteljstvom Telovadnega društva Sokol (osnovan 27. avgusta, leta 1904) ustanovljen nogometni klub, z imenom Troja. Leta 1919 tako beležimo pričetek organiziranega igranja nogometa v Brežicah.

Že dobra tri leta pozneje je nogometni klub Troja prenehal obstajati, nadomestil pa ga je Nogometni klub Sava. S tem je bila dana dodatna spodbuda k razvoju te športne igre v Brežicah. »Savski« nogomet se je v Brežicah igral do konca dvajsetih let prejšnjega stoletja, ko je klub prenehal delovati. Seveda pa to hkrati ni pomenilo konec igranja nogometa. V tem obdobju so brežiški nogometaši igrali predvsem prijateljska nogometna srečanja s sosednjimi klubi, ki so tudi bili na začetku svoje poti (NK Šparta Elektra iz Zagreba – ustanovljena leta 1911, NK Krško – 1922, NK Samobor – 1925, itd.). 

 Vir: http://www.nk-samobor.hr/o-klubu/povijest-nogometnog-kluba-samobor/

 

Leta 1934 so tako po kratkem premoru ponovno obudili igranje nogometa v Brežicah, ponovim imenom NK Brežice. K razvoju nogometa v Brežicah pa je še posebej veliko vplivala otvoritev novega stadiona, ki ga je brežiški Sokol, ob svoji 35 – letnici ustanovitve zgradil leta 1939. S to pomembno pridobitvijo so nastali povsem drugačni in novi pogoji za razvoj nogometa. Žal pa je druga svetovna vojna prekinila to dejavnost in klub, ki so ga podpirali vsi obrtniki in še posebej gostilničarji, saj so jim obiski nogometnih tekem prinašali dobiček, je prenehal delovati.