Zimska liga Brežice v malem nogometu 2014/2015

 

 

 

Dodatna pravila OLMN (OL Brežice):

 

Ekipa, ki je domačin kola odgovarja za žoge, ki jih je prevzel od organizatorja ali koordinatorja lige. Če ekipa ne vrne obeh žog, ekipa nima pravice do nastopa v ligi, vse dokler jo ne vrne pu nadomesti z novo žogo, ki je identična zapravljeni.

 

Ekipa, ki želi nastopati v Občinski letni ligi malega nogometa, Občinski ligi Brežice, mora imeti primerno športno opremo; Športna oblačila (dres), na katerih so na hrbtu številke, ki so razpoznavne in lahko čitljive.

 

 1. Zimska liga malega nogometa se igra po pravilih organizatorja (2 x 16 minut);
 2. Vsaka ekipa lahko prične tekmo s štirimi igralci (vratar + trije igralci v polju)
 3. Ura se odšteva na semaforju, v zadnji minuti obeh polčasov se ura ob vsaki prekinitvi ustavi
 4. Tekmo vodi en sodnik, ki opravlja tudi vsa dela ki so v pravilih predpisana za drugega in tretjega sodnika ter časomerilca, razen del, ki jih opravlja zapisnikar in oseba za evidentiranje akumuliranih prekrškov;
 5. Ekipe na tekmo ne smejo zamujati več kot 5 (pet) minut;
 6. Vsaka ekipa ima lahko prijavljenih 17 igralcev;
 7. Na tekmi lahko za ekipo igra 12 od 17 prijavljenih igralcev;
 8. Prvenstvo se lahko prekine na željo večine ekip ali organizatorja;
 9. Tekmovanje je organizirano po ligaškem sistemu (enokrožni sistem)
 10. Zmaga šteje 3 točke, neodločen rezultat 1 točko in poraz 0 točk;
 11. Kriteriji za izdelavo končne lestvice so: št. točk, medsebojna tekma, gol razlika, večje št. danih golov, št. zmag, Med prvenstvom pa se vodi lestvica po kriteriju št. točk, gol razlika, št. danih golov, št.zmag;
 12. Starostno omejitev igralcev: vodje ekip morajo imeti dovoljenja staršev mladoletnih oseb, ki igrajo v ligi;
 13. Ekipe med tekmo nivajo na voljo minuto odmora
 14. Vsaka ekipa lahko nekaznovano stori 4 prekrške, vsak naslednji pomeni prost strel nasprotne ekipe iz 10-ih metrov ali iz kraja, kjer je bil storjen prekršek;
 15. Igralci igrajo na lastno odgovornost;
 16. Kriteriji za kazni:

a)    rumeni kartoni:

 

igralec ima prepoved igranja ene tekme prvič po 3 (treh) rumenih kartonih oz. po prvem rdečem kartonu, potem pa po vsakem parnem rumenem kartonu. Ko si igralec četrtič prisluži prepoved igranja, izkoristi bonus in mora plačevati kazen 5 € za vsak naslednji karton (rumeni ali rdeči);

Kartoni in kazni se seštevajo.

 

Primer: Igralec, ki si je na tekmi prislužil rumen nato pa še rdeč karton, ovrednoten z eno tekmo prepovedi, od prej pa je že imel prvič dva rumena kartona, ima 2 (dve) tekmi prepovedi (1+1=2)

 

b)    rdeči kartoni (po pravilih NZS):

 • za dva rumena kartona na eni tekmi, prepoved igranja 1 (ene) tekme;
 • za preprečevanje zadetka ali čiste priložnosti, prepoved igranja 1 (ene) tekme;
 • za namerno igro z roko, prepoved igranja 1 (ene) tekme;
 • za prekršek nad nasprotnikom v čisti priložnosti za dosego zadetka (iz hrbta), prepoved igranja 2 (dveh) tekem;
 • za resen prekršek (z žogo), prepoved igranja 2 (dveh) tekem;
 • za uporabljanje prostaških in žaljivih besed, prepoved igranja 4 (štirih) tekem in denarna kazen 20 €;
 • za namerni prekršek (brez žoge), prepoved igranja 4 (štirih) tekem in denarna kazen 25 €;
 • za pljuvanje na nasprotnika ali katerokoli drugo osebo, prepoved igranja 5 (petih) tekem in denarna kazen 25 ;
 • za nasilno obnašanje (povzročanje pretepa), 20 tekem prepovedi in denarna kazen 50 €;

 

c)     neigranje tekem :

 • Ekipa je diskvalificirana iz tekmovanja, če ne igra 3 (treh) tekem lige različnih kol ali dve ligaški tekmi zapored; 
 • Ekipa je diskvalificirana iz tekmovanja, če ima od 16-ih prijavljenih igralcev, 12 prepoved igranja istega kola; 
 • Tekme se ne prestavljajo izven predvidenih terminov. V primeru neigranja celega kola (primer višje sile) se more le-to odigrati en dan pred ali šest dni po določenem terminu, odvisno od možnostih, vsekakor pa mora neodigrano ali prestavljeno kolo odsoditi sodnik iz sodniške zveze; 
 • V primeru prestavitve kola je organizator dolžan pravočasno pisno ali ustno obvestiti vse ekipe o prestavitvi kola; 
 • Ekip, ki ni igrala tekme, se odvzame 1 (ena) točka, tekma pa se registrira v nasprotnikovo korist s 3:0. V primeru, da ekipa, ki že v naprej ve, da ne bo mogla igrati tekme rednega kola in pravočasno (najmanj 2 dni pred tekmo) obvesti organizatorja, se ji točka ne odvzame, nasprotnik pa avtomatsko zmaga z rezultatom 3:0;
 • Tekmo lahko prekine samo sodnik, v primeru, da ekipa zapusti igrišče pred zadnjim sodnikovim žvižgom, se tekma registrira v nasprotnikovo korist s 3:0 ali v primeru, če ekipa, ki je ostala na igrišču in vodi za tri ali več golov, pa se registrira ta rezultat;
 • V primeru, da sodnik prekine tekmo in da je za razlog prekinitve navedel nešportno obnašanje ene izmed ekip, se to ekipo diskvalificira;

d)    ostali prekrški :

 • nepravilno izpolnjevanje zapisnikov (po dogovoru upravnega odbora lige)
 • napadi na uradne osebe lige, (po dogovoru upravnega odbora lige)
 • ekipi se odvzamejo točke ter dodatna točka, če na tekmi igrajo igralci, ki imajo prepoved igranja ali niso prijavljeni;

 

e)    Podvajanje kazni: igralcu, ki si je že enkrat prislužil denarno kazen ali pa mu je bila kazen prenesena iz prejšnjega prvenstva (v katerokoli ligi), sledi ob naslednji hujši kršitvi pravil (ovrednoteni z denarno kaznijo) podvajanje kazni, vendar samo v smislu prepovedi igranja tekem, ne pa tudi podvajanja denarne kazni.

 

Primer: Igralec, ki je zaradi pljuvanja na nasprotnika ali katerokoli drugo osebo odslužil kazen petih tekem prepovedi igranja, v naslednji tekmi oz. tekmah, ki sledijo, zopet hujše krši pravila (uporablja prostaške ali žaljive besede); Kazen 20€  (denarna kazen) in 8 tekem prepovedi igranja (2 x 4 tekme prepovedi);

 19.  Določitev dela upravnega odbora in disciplinske komisije:

 

 • Upravni odbor (UO) določi organizator in zaseda ob rednih in izrednih dogodkih;
 • Disciplinska komisija (DK) bo zasedala ob uradnih pisnih pritožbah;
 • Člani disciplinske komisije so vodje vseh ekip. Pritožbe:
 • Pisne pritožbe je potrebno podati v roku 3 dni po dogodku na naslov Koordinatorja lige ali osebno njem v roke;
 • Organizator bo obvestil člane SVET-a LIGE o sestanku komisije; 

 

Obvezni sestanki;

 • Ekipe, katerih predstavniki se ne bodo udeležile sestanka DK, bodo kaznovane z odvzemom 1 točke;
 • V primeru, da se zaradi upravičenega razloga nihče v ekipi ne more udeležiti sestanka, je potrebno pravočasno (3 dni prej) podati pisno opravičilo vodstvu lige, v katerem je naveden vzrok neudeležbe. V tem primeru vodstvo lige ne odvzame točke;

 20.  Pritožbe v sezoni 2014/15:

 a.     Pritožbe glede sodnikov organizator lige ne bo sprejemal, ker je za to odgovorna sodniška organizacija. S strani organizatorja je možno le posredovanje pritožb sodniški organizaciji;

 21.  Neplačevanje kazni: 

Če denarno kaznovani igralec ne plača kazni v predvidenem roku, se opomni predstavnika oz. vodjo ekipe, da ima ekipa čas za plačilo kazni do naslednjega kola, v nasprotnem primeru, pa bodo diskvalificirani. Kazni se plačujejo po dogovoru z organizatorjem. Rok plačila je do izteka kazni, ki jo je igralec prejel. V primeru, da igralec ne plača te kazni v predvidenem roku, mora kapetan ekipe v enem tednu poskrbeti za plačilo, v nasprotnem primeru je ekipa diskvalificirana iz tekmovanja, to velja tudi za rumene in rdeče kartone. Rumeni kartoni se ne prenašajo, neodslužene kazni prvenstva pa se prenesejo na naslednjo sezono;

22.   Diskvalifikacija: V primeru diskvalifikacije se priznajo rezultati ekipe prvega dela prvenstva (jesenski del) le, če je ekipa odigrala ta del in je in je bila diskvalificirana v drugem delu tekmovanja. V nasprotnem primeru se brišejo vsi rezultati;

23.  V primeru, da pride do dogodka, ki ni naveden v dodatnih pravilih ali pa je naveden napačno, je potrebno obvestiti organizatorja lige, ki skliče sestanek nadzorno-disciplinskega odbora, na katerem se najde ustrezna rešitev problema. 

24.   Organizator ima pravico do sprememb v dodatnih pravilih med sezono, s odobritvijo Sveta lige. 

Dodatna pravila PLMN so bila sprejeta s strani organizatorja ter Sveta lige na sestanku pred nadaljevanju sezone 2014/2015.

Liga je v prvi vrsti namenjena rekreaciji in druženju, zato si vsi skupaj prizadevajmo, da bo igra športna in da bo čim manj nešportnih potez.

 

 

Brežice 20.12.2014                                                                            Koordinator lige:   Danijel Brkič